1

STIVASUR Gedragscode 2016

De Gedragscode waarin de zelfregulerende maatregelen zijn vastgelegd die de STIVASUR deelnemers zichzelf opleggen, is een belangrijke leidraad voor de deelnemers voor de wijze waarop zij hun producten promoten en verkopen. De Gedragscode is op 24 februari 2016 door het dagelijks bestuur en de directieleden van de deelnemende bedrijven bekrachtigd en op 01 maart 2016 officieel in werking getreden.

Er is tevens een onafhankelijke commissie ingesteld die op basis van de Gedragscode de wijze van reclamevoering en promotie van de participerende bedrijven zal toetsen. De Gedragscode Evaluatie Commissie moet toezien op de naleving van de Gedragscode. Lees meer.

Maak voor het indienen van een klacht gebruik van het klachtenformulier.

CONTACTINFORMATIE

STIVASUR staat voor het uitdragen van verantwoord alcoholgebruik door middel van zelfregulering binnen de samenleving waarin zij opereert.

Adres
Cornelis Jongbawstraat # 18-28
Paramaribo, Suriname S.A.
Telefoon
+597 473344 ext. 222
Fax
+597 471201
E-mail
info@stivasur.com